Stichting Mooyland

Naast het bedrijf Mooyland (de huidige cidermakerij en toekomstige boerderij) werd in maart 2023 tevens Stichting Mooyland opgericht. De organisatie bestaat nu uit een onderneming en een stichting en daarmee kunnen we als maatschappelijke organisatie alle facetten van onze missie realiseren. 

De doelstelling van de stichting is “levende landschappen van overvloed tot stand brengen door natuur en landbouw met elkaar te verbinden”. Wij willen letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen natuur en landbouw door ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven op het vlak van natuurbeheer en landbouw. Zodoende willen we biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid herstellen en planten, dieren en mensen weer in harmonie met elkaar laten leven en ecologische, sociale en economische aspecten terug in balans brengen.

Wat doet de stichting?

Concreet koopt de stichting landbouw- en natuurgronden aan ze geeft deze in gebruik aan landbouwactiviteiten volgens agro-ecologische principes en natuurbeheer op basis van natuurlijke processen.

Verder trachten we natuur en landbouwgebieden beter met elkaar te verbinden door het verwerven, beheren en ontwikkelen van kleine landschapselementen op zowel eigen percelen als op percelen van derden. Denk hierbij aan poelen, hagen, houtwallen en boomgaarden.

Bekijk voor de volledige doelstelling onze statuten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Miriam van Bree, voorzitter
Tore van der Leij, penningmeester
Frank Rozendaal, secretaris

Steun ons werk

Help ons om een landschap van overvloed tot stand te brengen met ruimte voor landbouw én natuur! Steun Stichting Mooyland met een gift via het (tijdelijke) rekeningnummer NL81 TRIO 0786 7289 14 t.n.v. F. Rozendaal o.v.v. Stichting Mooyland. Hiermee kunnen we de opstartkosten financieren en geld opzij zetten voor de eerste vierkante meters grond.

Dank alvast namens het landschap, op naar een mooie toekomst!

Contactgegevens

Stichting Mooyland
Bennevelderstraat 46
7856 TC Benneveld
KVK-nummer: 89742206
RSIN: 865086904
(Tijdelijk) Rekeningnummer NL81 TRIO 0786 7289 14 t.n.v. F. Rozendaal o.v.v. Stichting Mooyland *
stichting@mooyland.nl

* De aanvraag voor een zakelijke rekening bij Triodos Bank loopt, dit heeft een doorlooptijd van enkele weken. Tot die tijd gebruiken we tijdelijk dit rekeningnummer.