Stichting MooylandStichting Mooyland

Stichting Mooyland

Een levend landschap van overvloed

Natuur en landbouw met elkaar verbinden
Naast het bedrijf Mooyland (de huidige cidermakerij en toekomstige boerderij) werd in maart 2023 tevens Stichting Mooyland opgericht. De organisatie bestaat nu uit een onderneming en een stichting en daarmee kunnen we als maatschappelijke organisatie alle facetten van onze missie realiseren.
IMAGE_TEXT
De doelstelling van de stichting is “levende landschappen van overvloed tot stand brengen door natuur en landbouw met elkaar te verbinden”. Wij willen letterlijk en figuurlijk een brug slaan tussen natuur en landbouw door ruimte te geven aan vernieuwende initiatieven op het vlak van natuurbeheer en landbouw. Zodoende willen we biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid herstellen en planten, dieren en mensen weer in harmonie met elkaar laten leven en ecologische, sociale en economische aspecten terug in balans brengen. Concreet koopt de stichting landbouw- en natuurgronden aan ze geeft deze in gebruik aan landbouwactiviteiten volgens agro-ecologische principes en natuurbeheer op basis van natuurlijke processen.
Landschapsherstel

Landschapsherstel

Verder trachten we natuur- en landbouwgebieden beter met elkaar te verbinden door het verwerven, beheren en ontwikkelen van kleine landschapselementen op zowel eigen percelen als op percelen van derden. Denk hierbij aan poelen, hagen, houtwallen en boomgaarden. Je leest alles over onze stichting op de website van Stichting Mooyland.
Steun Stichting Mooyland

Steun Stichting Mooyland

Help ons om een landschap van overvloed tot stand te brengen met ruimte voor landbouw en natuur!

Contact

Heb je een vraag? Wil je appels doneren? Of meehelpen in de cidermakerij? Laat het ons weten!